Điều kiện gia nhập hội viên

Điều kiện gia nhập hội viên
Muốn tham gia hội đồng ngũ

Tôi là Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1979, địa chỉ: Sơn Nam, Sơn Dương, TQ. Nhập ngũ:3/1999, xuất ngũ:3/2001. sau khi nghiên cứu trang website của hội đồng ngũ 316, tôi cảm thấy rất ấn tượng về hoạt động của các đồng chí, tôi là một người cựu quân nhân thuộc e148, f316 rất mong muốn được tham gia vào hội của các đồng chí. Để được trở thành thành viên chính thức của hội thì tôi phải làm những thủ tục gì, điều kiện ra sao? Rất mong nhận được sự chỉ dẫn của các đồng chí trong ban điều hành của hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Thắng